BTS Polderrun Klaaswaal

World child cancer

Voor de 1e editie van de BTS Polderrun Klaaswaal is gekozen voor World child cander als Goed Doel! Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 250.000 kinderen getroffen door kanker. Verreweg de meeste van die kinderen leven in kansarmere landen. Momenteel is de kans op genezing van kinderkanker in de armste landen minder dan 10%. Dit staat in schril contrast met de 75% tot 80% genezing van kinderkanker in Nederland. Het overdragen van kennis via zogenoemde outreachprogramma’s draagt bij aan betere zorg en behandeling van kinderen met kanker ter plaatse en zorgt er ook voor dat kinderen eerder de juiste diagnose en behandeling krijgen. Outreach draagt op de lange termijn zo bij aan verhoging van het overlevingscijfer.

Hoop bieden
World Child Cancer-NL richt zich in eerste instantie op landen als Kenia, Malawi en Indonesië waar al diverse programma’s lopen die destijds zijn opgestart door Nederlandse partnerziekenhuizen. Ook andere landen in Sub-Sahara Afrika worden onderdeel van de outreach. Het streven is om uiterlijk 2020 met een tiental ziekenhuizen een geformaliseerde samenwerking te hebben, om aldus voor duizenden kinderen met kanker reële hoop op genezing te bieden. World Child Cancer-NL zal met name kinderarts-oncologen en kinderoncologie verpleegkundigen inzetten, onder leiding van prof.dr. Gertjan Kaspers, directeur van de Academy van het Prinses Máxima Centrum en al jaren nauw betrokken bij en verantwoordelijk voor de Nederlandse kinderoncologische outreachprogramma’s.

World Child Cancer-NL
World Child Cancer-NL maakt onderdeel uit van World Child Cancer Global, de koepelorganisatie die zich wereldwijd inzet om outreachprogramma’s te bevorderen. Beide organisaties stemmen de programma’s en inzet in landen zorgvuldig met elkaar af.

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE 1E EDITIE VAN DE BTS POLDERRUN KLAASWAAL!

De BTS Polderrun Klaaswaal is het eerste sportieve familiefeest in Klaaswaal. Een feest dat voor iedereen wat te bieden heeft: een Kids run, 5 kilometer loop en 10 kilometer loop. Je loopt door de uitgestrekte, rustieke polders die om Klaaswaal heen liggen en je eindigt op de Voorstraat.